بی دی

تعداد محصولات برند بی دی:

3

آدرس وب سایت

بی دی

محصولات برند بی دی

 • سرنگ انسولین ۱۰۰ واحدی (۱۰ میل)

  سرنگ انسولین ۱۰۰ واحدی (۱۰ میل)

  نا موجود

 • سرنگ انسولین ۵۰ واحدی (۵ میل)

  سرنگ انسولین ۵۰ واحدی (۵ میل)

  نا موجود

 • سرنگ انسولین 30 واحدی (3 میل)

  سرنگ انسولین 30 واحدی (3 میل)

  نا موجود