اکیومد

تعداد محصولات برند اکیومد:

27

آدرس وب سایت

اکیومد

محصولات برند اکیومد

 • فشار سنج دیجیتالی مدل بازویی MH-901F اکیومد

  فشار سنج دیجیتالی مدل بازویی MH-901F اکیومد

  ۱,۶۹۰,۰۰۰

  ۱,۵۲۱,۰۰۰

 • فشارسنج دیجیتالی سخنگو مدل بازویی CG175F اکیومد

  فشارسنج دیجیتالی سخنگو مدل بازویی CG175F اکیومد

  ۱,۵۹۵,۰۰۰

  ۱,۴۳۵,۵۰۰

 • فشارسنج عقربه ای مدل KJ106 اکیومد

  فشارسنج عقربه ای مدل KJ106 اکیومد

  ۵۶۰,۰۰۰

  ۵۰۴,۰۰۰

 • فشارسنج عقربه ای مدل KJ206 اکیومد

  فشارسنج عقربه ای مدل KJ206 اکیومد

  نا موجود

 • فشارسنج دیجیتال مدل بازویی CG165F اکیومد

  فشارسنج دیجیتال مدل بازویی CG165F اکیومد

  ۱,۱۱۰,۰۰۰

  ۹۹۹,۰۰۰

 • تب سنج دیجیتالی مدل TK250 اکیومد

  تب سنج دیجیتالی مدل TK250 اکیومد

  ۱۸۵,۰۰۰

  ۱۶۶,۵۰۰

 • تب سنج لیزری غیر تماسی مدل HB500 اکیومد

  تب سنج لیزری غیر تماسی مدل HB500 اکیومد

  نا موجود

 • فشارسنج بازویی دیجیتال مدل C5 اکیومد

  فشارسنج بازویی دیجیتال مدل C5 اکیومد

  نا موجود

 • فشار سنج مچی مدل K150 اکیومد

  فشار سنج مچی مدل K150 اکیومد

  ۸۹۵,۰۰۰

  ۸۰۵,۵۰۰

 • ترازوی دیجیتال مدل BS-1204 اکیومد

  ترازوی دیجیتال مدل BS-1204 اکیومد

  ۱,۰۸۰,۰۰۰

  ۹۷۲,۰۰۰

 • نبولایزر مدل NF100 اکیومد

  نبولایزر مدل NF100 اکیومد

  نا موجود

 • نبولایزر مدل NF80 اکیومد

  نبولایزر مدل NF80 اکیومد

  نا موجود

 • نبولایزر مدل NF60 اکیومد

  نبولایزر مدل NF60 اکیومد

  ۱,۸۹۰,۰۰۰

  ۱,۷۰۱,۰۰۰

 • پالس اکسیمتر انگشتی A300 اکیومد

  پالس اکسیمتر انگشتی A300 اکیومد

  ۹۹۰,۰۰۰

  ۸۹۱,۰۰۰

 • گوشی پزشکی تک پاویون ST-SH-001 اکیومد

  گوشی پزشکی تک پاویون ST-SH-001 اکیومد

  ۱۸۰,۰۰۰

  ۱۶۲,۰۰۰

 • گوشی پزشکی دو پاویون ST-DH-002 اکیومد

  گوشی پزشکی دو پاویون ST-DH-002 اکیومد

  ۲۱۵,۰۰۰

  ۱۹۳,۵۰۰

 • دستگاه اکسیژن ساز 10 لیتری اکیومد

  دستگاه اکسیژن ساز 10 لیتری اکیومد

  نا موجود

 • دستگاه اکسیژن ساز 5 لیتری اکیومد

  دستگاه اکسیژن ساز 5 لیتری اکیومد

  نا موجود

 • تب سنج دیجیتالی مدل TK120 اکیومد

  تب سنج دیجیتالی مدل TK120 اکیومد

  نا موجود

 • دستگاه بخور سرد مدل MD300C اکیومد

  دستگاه بخور سرد مدل MD300C اکیومد

  نا موجود

 • دستگاه بخور سرد مدل MD45 اکیومد

  دستگاه بخور سرد مدل MD45 اکیومد

  نا موجود

 • دستگاه بخور سرد مدل MD63 اکیومد

  دستگاه بخور سرد مدل MD63 اکیومد

  نا موجود

 • دستگاه بخور سرد و گرم مدل MD66E اکیومد

  دستگاه بخور سرد و گرم مدل MD66E اکیومد

  نا موجود

 • دستگاه بخور سرد مدل MD65 اکیومد

  دستگاه بخور سرد مدل MD65 اکیومد

  نا موجود

 • دستگاه بخور سرد MD70 اکیومد

  دستگاه بخور سرد MD70 اکیومد

  نا موجود

 • ترازوی دیجیتال SC-9960 اکیومد

  ترازوی دیجیتال SC-9960 اکیومد

  ۸۶۰,۰۰۰

  ۷۷۴,۰۰۰