اکیوچک

تعداد محصولات برند اکیوچک:

27

آدرس وب سایت

اکیوچک

محصولات برند اکیوچک

 • نوار تست قندخون اکیوچک اینستنت

  نوار تست قندخون اکیوچک اینستنت

  ۷۰,۳۰۰

 • دستگاه تست قند خون اکیوچک اکتیو

  دستگاه تست قند خون اکیوچک اکتیو

  ۸۳۶,۵۰۰

 • دستگاه تست قندخون اکیوچک اینستنت

  دستگاه تست قندخون اکیوچک اینستنت

  ۷۹۷,۳۰۰

 • دستگاه تست قند خون اکیوچک پرفورما

  دستگاه تست قند خون اکیوچک پرفورما

  نا موجود

 • سر سوزن قلم انسولین سایز 4 میلی‌متر گیج 32 اکیوفاین

  سر سوزن قلم انسولین سایز 4 میلی‌متر گیج 32 اکیوفاین

  نا موجود

 • سوزن تست قند خون فست کلیکس اکیو چک 102 عددی

  سوزن تست قند خون فست کلیکس اکیو چک 102 عددی

  ۷۵,۰۰۰

  ۷۲,۷۵۰

 • سوزن تست قند خون سافت کلیکس اکیو چک 100 عددی

  سوزن تست قند خون سافت کلیکس اکیو چک 100 عددی

  ۲۹۰,۸۰۰

 • سوزن تست قند خون سافت کلیکس اکیو چک 25 عددی

  سوزن تست قند خون سافت کلیکس اکیو چک 25 عددی

  ۹۸,۰۰۰

 • سر سوزن قلم انسولین سایز 6 میلی‌متر گیج 31 اکیوفاین

  سر سوزن قلم انسولین سایز 6 میلی‌متر گیج 31 اکیوفاین

  نا موجود

 • نوار 50 عددی اکیوچک اینستنت همراه سوزن فست کلیکس 102 عددی

  نوار 50 عددی اکیوچک اینستنت همراه سوزن فست کلیکس 102 عددی

  ۱۴۵,۳۰۰

 • دستگاه و نوار 50 عددی اکیوچک اینستنت همراه سوزن فست کلیکس 102 عددی

  دستگاه و نوار 50 عددی اکیوچک اینستنت همراه سوزن فست کلیکس 102 عددی

  نا موجود

 • یک نوار 50 عددی اکیوچک اکتیو همراه با یک لانست سافت کلیک 25 عددی

  یک نوار 50 عددی اکیوچک اکتیو همراه با یک لانست سافت کلیک 25 عددی

  ۱۶۷,۲۰۰

 • یک نوار 50 عددی اکیوچک اکتیو به همراه سوزن سافت کلیکس 100 عددی

  یک نوار 50 عددی اکیوچک اکتیو به همراه سوزن سافت کلیکس 100 عددی

  ۳۶۰,۴۰۰

 • نوار تست قندخون اکیوچک اکتیو

  نوار تست قندخون اکیوچک اکتیو

  ۶۹,۴۰۰

 • نوار تست قندخون اکیوچک پرفورما

  نوار تست قندخون اکیوچک پرفورما

  نا موجود