استفاده از تشک مواج جهت افرادی که دائم یا مدت زمان زیادی را در بستر سپری می‌کنند امری واجب به شمار می آید. بیماران در کما یا افراد گرفتار بستر همگی در معرض ابتلا به زخم بستر قرار دارند؛ زخم بستر ناشی از مقابله پوست و استخوان می باشد که بر اثر فشار وارده از سوی بستر ایجاد میشود. جلوگیری یا درمان نکردن این زخم منجر به گسترش آن و حتی عفونت می شود.

متاسفانه درمان زخم بستر بسیار مشکل و در برخی از موارد غیر ممکن است. بنابراین بهترین راه پیشگیری یا اقدام به موقع است. خوشبختانه، ابداع و تولید تشک مواج در پیشگیری از این عارضه امری بسیار موثر بوده است؛ تشک مواج جز تجهیزات طبی محسوب می شود که با فشار هوا پر شده و عمل میکند. یک پمپ الکتریکی دائما به تشک متصل بوده و و فشار هوای قسمت های مختلف آن را کم و زیاد میکند بنابراین فشاری که به قسمت های مختلف بدن وارد می شود مدام در حال تغییر بوده و گویی بیمار از حالت سکون خارج شده باشد و در نتیجه دچار زخم بستر نمی شود. تشک مواج با تغییر مداوم فشار وارده بر قسمت های مختلف بدن باعث جریان گردش خون شده و احتمال ابتلا به زخم بستر را از بین میبرد.
بدن انسان در هنگام خواب به طور متوسط هر 8 تا 12 دقیقه یکبار حرکت کرده و گردش خون مویرگی را موجب می شود؛ همین تحرک طبیعی، اساس کار تشک مواج در نظر گرفته شده است. تشک مواج از یکسری سلول تشکیل شده است که توسط پمپ متصل به تشک، هوا در آنها جریان یافته و به طور یک در میان در فواصل زمانی معین پر و خالی می شوند. این حرکت مواج مانند در زیر بدن بیمار گرفتار بستر وی را در حالت طبیعی فیزیولوژی قرار داده و تحرک را به بدن او باز می گرداند؛ در نتیجه، فشار از روی نقاط حساس پوست برداشته شده و از بروز زخم بستر پیشگیری می شود.