medical gown-LMZS9509 copy

حدود صد سال پیش دکتر آرنولد گلد اقدام به اهدا یک روپوش کتی سفید تا شده جهت خوش آمد گویی به دکترهای تازه وارد کرد. امروزه در اکثر کشورها این مراسم تحت عنوان مراسم "کت سفید" از سوی دانشگاه برای دانشجویان پزشکی، داروسازی، پرستاری و از این قبیل برگزار می شود.

surgery room Gown for men-6
برخی مواقع پزشک مجبور به تردد در محیط بیرونی بیمارستان است که بنا بر موقعیت حرفه ای و نیاز کاری تعویض روپوش امری وقت گیر محسوب می شود. در این مورد اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند استفاده از گان و روپوش پزشکی در محیط خارج از بیمارستان باعث انتقال آلودگی های احتمالی می شود و برخی بر این باورند که انتقال آلودگی توسط روپوش امری بعید است چراکه دراین صورت خود کادر درمانی اولین افراد در معرض خطر هستند.

surgery room Gown-12
تحقیقات انجام شده توسط دکتر آلیسون اسندن حاکی از سردرگمی بیماران در شناخت پزشک، پرستار، دانشجوی پزشکی و دیگر کادر درمانی از یکدیگر است چرا که تمامی این افراد روپوش پزشکی به تن دارند. پیشنهاد دکتر اسندن استفاده از روپوش متفاوت توسط پزشکان بود.

surgery room Gown-7
در بخش اورژانس و اتفاقات پزشکان معمولا یا روپوش سفید می پوشند یا همان لباس معمول خودشان را. در سال 1993، در رابطه با نوع پوشش پزشکان بخش اورژانس تحقیقی انجام شد که طی آن در عرض 3 هفته 329 پرسش نامه بین مراجعین بخش اتفاقات توزیع و نظر آنها در رابطه با روپوش کتی سفید، لباس عادی و روپوش پزشکی سبز پرسیده شد.

surgical gloves
دستکش جراحی (surgical gloves) اولین بار در سال 1889 مورد استفاده قرار گرفت. پیش از آن پزشکان هنگام معاینه و جراحی هیچ پوشش و دستکشی به کار نمیبردند. با پیشرفت علم پزشکی و کشف علل بروز و سرایت انواع بیماری، علاوه بر روپوش پزشکی استفاده از دستکش نیز تصویب شد. استفاده از دستکش جراحی جهت مصونیت بیمار و پزشک در برابر آلودگی های محیطی و خطر انتقال بیماری ضروری است.

صفحه 1 از 3