فشار سنج بازوئی ارائه شده توسط تجهیزات پزشکی دنا (DM kala).  اندازه گیری مستمر فشار خون امروزه از الزامات هر فرد به شمار میاید؛ بنابراین در راستای رفاه حال مصرف کنندگان و ترویج شیوه های خود مراقبتی روزانه انواع فشار سنج های بازویی به بازار ارائه شده است. فشارسنجهای دیجیتال بازویی با پیام خطا در اندازه گیری و هشدار آریتمی احتمال بروز هرگونه اشتباه محاسباتی را به حداقل میرساند. شاید اینگونه به نظر برسد که فشار سنج بازویی به دلیل سنجش فشار از طریق بازو نتیجه ی دقیقتری را در اختیار کاربر قرار میدهد. تجهیزات پزشکی دنا ارائه دهنده ی عالیترین فشار سنجهای بازویی از جمله beurer (بیورر)، microlife (مایکرولایف) و (medel) میباشد.  

فشار سنج بازوئی

BLOOD PRESSURE MONITORING- BEURER BM19
0 رای دهی
303،000 تومان
BLOOD PRESSURE MONITORING- BEURER BM44BLOOD PRESSURE MONITORING- BEURER BM44
8 رای
162،000 تومان
BLOOD PRESSURE MONITORING- BEURER BM47BLOOD PRESSURE MONITORING- BEURER BM47
9 رای
215،000 تومان
BLOOD PRESSURE MONITORING- BEURER BM40BLOOD PRESSURE MONITORING- BEURER BM40
0 رای دهی
241،000 تومان
BLOOD PRESSURE MONITORING- BEURER BM55BLOOD PRESSURE MONITORING- BEURER BM55
0 رای دهی
253،000 تومان
انتخاب ما
دستگاه فشار سنج دیجیتال ویمد   BP:100دستگاه فشار سنج دیجیتال ویمد   BP:100
1 رای دهی
322،800 تومان
انتخاب ما
دستگاه فشار سنج دیجیتال ویمدBP:80دستگاه فشار سنج دیجیتال ویمدBP:80
1 رای دهی
286،800 تومان
BLOOD PRESSURE MONITORING- BEURER BM20BLOOD PRESSURE MONITORING- BEURER BM20
0 رای دهی
273،000 تومان
دستگاه فشار سنج Omron M6
0 رای دهی
409،000 تومان
دستگاه فشار سنج Omron M2
0 رای دهی
250،000 تومان
دستگاه فشار سنج Omron M3
0 رای دهی
300،000 تومان