ترازو :دستگاهي جهت تعيين وزن اجسام مي باشد, امروزه ترازوها در مدل های بسیار متنوع در حال تولید و پیشرفت می باشد. در مواردی نيز علاوه بر وزن كلي اجسام ، وزن تركيبي اجسام نيز توسط ترازو توزين مي گردد.دقت ترازو ديجيتال امروزه از اهميت بسيار زيادی برخودار مي باشد كه از اين جهت نیز تنوع محصولی ترازو  آغاز گردید. ترازو از نظر فیزیکی دارای طراحی بسیار زیبا و انحصاری می باشد . ترازو :متشكل از قطعاتي ست كه با هماهنگ و تنظيم شدن به صورت همزمان و وابسته به يكديگر عمل توزين را به نتيجه مي رسانند. ترازو ها :در مدل ترازو آزمايشگاهي ، ترازو صنعتي ، ترازو فروشگاهي در حال توليد مي باشند كه تنوع مدل های معرفي شده ی ترازو نيز خود به گروه های ديگری تقسيم مي گردد.

ترازو ها

YRBB-20 BABY SCALE
0 رای دهی
150،000 تومان
انتخاب ما
ترازو : VEMED)    VS:50)ترازو : VEMED)    VS:50)
2 رای
166،800 تومان
ترازوی دیجیتال   ps:160
1 رای دهی
185،000 تومان
ترازوی دیجیتال ps:240ترازوی دیجیتال ps:240
1 رای دهی
231،000 تومان
ترازوی شیشه ای بزرگ:  gs:420ترازوی شیشه ای بزرگ:  gs:420
2 رای
218،000 تومان
GLASS SCALES WEIGHT- BEURER GS58GLASS SCALES WEIGHT- BEURER GS58
2 رای
270،000 تومان
PERSONAL SCALES WEIGHT- BEURER PS07
0 رای دهی
148،500 تومان
DIGITAL KITCHEN SCALE
0 رای دهی
35،000 تومان