ارتوپدی به شاخه ای از علم پزشکی گفته میشود که به درمان بیماری ها و اصلاح ناهنجاری های مربوط به استخوان می پردازد. در قدیم  مشکلات مروبط به استخوان نیز زیر نظر جراح عمومی مداوا می شد اما از اواخر دهه 40 شمسی متخصصان ارتوپدی تحصی کرده در خارج از کشور به ایران آمدند و علم و جراحی ارتوپدی را به عنوان شاخه ای جدا از پزشکی بنیان نهادند. تمام بیماری های مربوط به استخوان اعم از شکستگی ها، در رفتگی ها، مفاصل، تومرهای استخوانی، اعصاب محیطی و ستون فقرات همگی زیر نظر متخصص و جراح ارتوپد درمان می شود. علم ارتوپدی به حدی گسترده است که زیر شاخه های فراونی را نیز شامل می شود؛ به این صورت که متخصصین ارتوپدی امکان فعالیت در شاخه ای خاص از این علم را پیدا می کنند مانند: جراحی دست، جراحی شانه و آرنج، جراحی ستون مهره، جراحی لگن و مفصل ران، جراحی زانو، جراحی پا، جراحی تومورهای سیستم حرکتی، جراحی آسیب های اسکلتی، جراحی ارتوپدی کودکان و جراحی آسیب های ورزشی. متخصصین ارتوپدی با گذراندن دوره های تخصصی گوناگون سعی در افزایش علم و ارتقا مهارت خود دارند.

ارتوپدی

قوزک بند ساده      oppo:1001
0 رای دهی
28،000 تومان
شست بند آتل دار    oppo:1089
0 رای دهی
60،000 تومان
ساق بند (راست)  oppo 2010
0 رای دهی
40،000 تومان
ساق بند( چپ)   oppo 2010
0 رای دهی
40،000 تومان
2281 moch bandkeshi
0 رای دهی
27،000 تومان
زانو بند آتل دار  oppo:1034
0 رای دهی
155،000 تومان
کتف بند اپو 2072
0 رای دهی
70،000 تومان
مچ بند بدون آتل OPPO:1084
0 رای دهی
63،000 تومان
مچ بند کامل آتل بغل 1088
0 رای دهی
70،000 تومان
گردنبند سه حلقه ای بادی PNEUMATIC NECK TRACTION
0 رای دهی
92،000 تومان
4190 korsetgardan oppo
0 رای دهی
80،000 تومان
سایز بندی استاندارد
مچ بند بلند آتل دار 2288 Oppo
0 رای دهی
95،000 تومان
آرنج بند ساده اپو 1080
0 رای دهی
64،000 تومان
 مچ بند آتل دار اپو 1082
0 رای دهی
67،000 تومان
سایز بندی استاندارد
کرست کمر دار آتل 23 سانتی فنر دار 2264 اپو
0 رای دهی
165،000 تومان
کرست کمر 15 سانتی 2061 اپو
0 رای دهی
135،000 تومان
قوزبند 4075 اپو
0 رای دهی
75،000 تومان
سایز بندی استاندارد
کرست گردن نرم4092 اپو
0 رای دهی
60،000 تومان
قوزک بند پا 4007 Oppo
0 رای دهی
94،000 تومان
کلیه کلیه بند 2162 اپو
0 رای دهی
95،000 تومان
کفی سیلیکونی 5404 Oppoکفی سیلیکونی 5404 Oppo
0 رای دهی
145،000 تومان
کرست گردن سخت 4090 Oppo
0 رای دهی
63،000 تومان
فتق بند 2149 اپو
0 رای دهی
110،000 تومان
سایز بندی استاندارد
مچ بند راست نگهدارنده 4182 Oppo
0 رای دهی
120،000 تومان
صفحه 1 از 5