نگه داری و مراقبت از زخم های مزمن همواره یکی از معضلات مهم  درمانی می باشد. ما همواره تلاش میکنیم که بهترین و اقتصادی ترین راه حل ها را برای کادر های درمانی ارائه دهیم. محصولات مراقبت از زخم با آموزش های لازم ارائه میشود تا شما همواره اطمینان داشته باشید درمان بدرستی انجام میشود

محصولات مراقبت از زخم

ALTERNATING PRESSURE MATTRESS- ALPX QDC-301ALTERNATING PRESSURE MATTRESS- ALPX QDC-301
0 رای دهی
468،000 تومان
 (xplc:513)            کیسه ,ته, بسته, مات
1 رای دهی
8،200 تومان
کیسه ته بسته -شفاف   13-60mm) xtc:713)
0 رای دهی
6،670 تومان
 کیسه ته باز -مات   cm 13-60)  xpld:513)
0 رای دهی
13،350 تومان
کیسه ته باز -شفاف  cm 13-60)   xtdw:713 )
0 رای دهی
8،250 تومان
 کیسه شیردار مات mm13-55)    xpur:513 )
0 رای دهی
16،100 تومان
کیسه شیردار -کودکان -مات (بزرگ) x sop:500
0 رای دهی
17،300 تومان
کیسه شیر دار - کودکان - شفاف (کوچک) x nop:700
0 رای دهی
15،250 تومان
کیسه کانوکس -ته باز -مات mm13-48)  xpndl:513)
0 رای دهی
25،500 تومان
چسب پایه صاف (xa2f:713   (13-65mm
0 رای دهی
15،900 تومان
چسب پایه کانوکس  (13-xn2f:748  (mm13
0 رای دهی
19،950 تومان
wbs050
0 رای دهی
49،900 تومان
خمیر استومی 100 گرمی wsp:100
0 رای دهی
75،000 تومان
پودر استومی25 گرمی wpp:025
0 رای دهی
35،500 تومان
پد پاک کننده بقایای چسب wad:050
0 رای دهی
1،350 تومان
اسپری پاک کننده بقایای چسب ml 50 )  wab:050)
0 رای دهی
43،500 تومان
رینگ هیدرو کلوئیدی(واشر)  hwa:400
0 رای دهی
13،500 تومان
کمربند استومی   xblts:01
0 رای دهی
56،000 تومان
چسب پایه یورستومی صاف  xpu2f ;413
0 رای دهی
13،250 تومان