استومی: استومی به ایجاد یک دهانه روی شکم به روش جراحی برای خروج محتویات روده گفته می شود. بعد از جراحی مواد دفعی از طریق استوما از بدن خارج می گردد.استوما,قسمتی از روده کوچک یا بزرگ می باشد که شما آن را روی سطح شکم می بینید. استومیت به فردی گفته می شود که مواد دفعی او از طریق استوما خارج می شود.روش صحیح استفاده از محصولات مراقبت از استومی به ویژه کیسه استومی مناسب مهم‏ترین نقش را در کیفیت زندگی یک بیمار استومیت ایفاء می‏کند.مخاطرات ناشی از استفاده از کیسه ‎های نا مناسب به راحتی قابل جبران نیستند. لذا یکی از مسئولیت‎ های اساسی پرستار استومی ارائه راهنمایی ‏های لازم به استومیت برای انتخاب مناسب‏ ترین گزینه از بین کیسه‏ های مختلف استومی است. شما در این بخش میتوانید انواع کیسه های استومی با بالا ترین کیفیت را بیابید

محصولات مراقبت از استومی

 (xplc:513)            کیسه ,ته, بسته, مات
1 رای دهی
8،200 تومان
کیسه ته بسته -شفاف   13-60mm) xtc:713)
0 رای دهی
6،670 تومان
 کیسه ته باز -مات   cm 13-60)  xpld:513)
0 رای دهی
13،350 تومان
 کیسه شیردار مات mm13-55)    xpur:513 )
0 رای دهی
16،100 تومان
کیسه شیر دار شفاف 13-55mm)   xtu: 713)
0 رای دهی
14،500 تومان
کیسه شیردار -کودکان -مات (بزرگ) x sop:500
0 رای دهی
17،300 تومان
کیسه کانوکس -ته باز -مات mm13-48)  xpndl:513)
0 رای دهی
25،500 تومان
کیسه بعد از عمل -شفاف mm( 80-100   wep:700
0 رای دهی
23،750 تومان
 کیسه ته بسته-مات xa2c:170
0 رای دهی
8،460 تومان
چسب پایه صاف (xa2f:713   (13-65mm
0 رای دهی
15،900 تومان
کیسه ته باز -مات (xa2d :170)
0 رای دهی
11،650 تومان
کیسه شیر دار -مات  xp2u:545
0 رای دهی
14،500 تومان
wbs050
0 رای دهی
49،900 تومان
خمیر استومی 100 گرمی wsp:100
0 رای دهی
75،000 تومان
پودر استومی25 گرمی wpp:025
0 رای دهی
35،500 تومان
پد پاک کننده بقایای چسب wad:050
0 رای دهی
1،350 تومان
رینگ هیدرو کلوئیدی(واشر)  hwa:400
0 رای دهی
13،500 تومان
پانسمان محافظ اطراف استومی(10*10) wafh:08:
0 رای دهی
15،000 تومان
کمربند استومی   xblts:01
0 رای دهی
56،000 تومان
چسب پایه یورستومی صاف  xpu2f ;413
0 رای دهی
13،250 تومان